Hjälp att synas?

Näthandeln växer och 9 av 10 av handlar på nätet. Många bra skäl att stärka ditt varumärke. 

 

Hur kan jag hjälpa dig? 

I dagens mediebrus gäller det att snabbt få ut sitt budskap, sina fördelar och sitt erbjudande. Med både stillbild och rörlig bild kan vi tillsammans effektivt och proffessionellt stärka ert varumärke. Ger även rådgivning inom praktiskt annonsering inom SoMe (Social Media, Facebook och Instagram). Både strategiskt och uppföljningsmässigt.

Kundexempel där jag lyfter fram produkt och varumärke.


Stämningsfulla stillbilder för magasin eller social media.
Levi ski omslagsbild

Några bra skäl till digital marknadsföring.  


Resultaten är direkt mätbara 

Varje genomförd kampanj kan förse dig med användbar information och statistik om din målgrupps beteende och behov. Genom att analysera resultaten kan du sedan förfina och anpassa dina framtida strategier. På så sätt optimerar du din marknadsföringsbudget och ser till att endast investera i sådant som faktiskt ger önskat resultat. 

Etablera ditt varumärke

Ett starkt, positivt laddat varumärke kan vara den avgörande faktorn för ditt företags framgång. Varumärket förmedlar dina värderingar, ditt bakomliggande syfte. En tydlig, ärlig och aktiv digital närvaro ökar möjligheten att attrahera rätt personer till företaget

Det är kostnadseffektivt och skalbart.

Det är en billigare investering att använda digital marknadsföring istället för traditionell media som Tv eller radio. Ofta till en bråkdel av priset. Möjligheterna till uppskalning är mer fördelaktiga samt mätbara. Komplettera istället med traditionell marknadsföring.